Privacyverklaring

Automobielbedrijf van Gils B.V. (hierna te noemen: BCS van Gils) respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens waarover wij beschikken, vertrouwelijk worden behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de geldende wetgeving stelt. Indien u uw auto bij ons aanbiedt voor onderhoud en/of reparatie geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Door gebruik te maken van de website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Door gebruik te maken van de website, de online diensten en mobiele applicaties op de website geeft u aan het privacy beleid van Robert Bosch B.V. (hierna “Bosch”) te accepteren.

 

Privacyverklaring

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die – direct of indirect – betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer, adres, e-mailadres. Wij verwerken persoonsgegevens:

  • die u mondeling, elektronisch of schriftelijk aan ons verstrekt of overhandigd, zoals:

-persoonsgegevens die wij nodig hebben om u als klant te kunnen registreren in onze administratie en klantenbestand;

-persoonsgegevens die wij nodig hebben om met u te kunnen communiceren, zoals uw naam en contactgegevens;

-persoonsgegevens die wij nodig hebben om, indien van toepassing, uw auto op te halen en/of af te leveren;

-persoonsgegevens die gekoppeld zijn aan uw voertuiggegevens, zoals het kenteken en chassisnummer;

-persoonsgegevens die zijn ingevuld op onze website, op contactformulieren en/of inschrijvingen voor nieuwsbrieven en/of acties

  • verkregen van externe bronnen zoals uw werkgever, leasemaatschappij, verzekeraar, pechhulpservice
  • verkregen of gegenereerd via e-mails, elektronische documenten, onze website of overige kanalen, zoals:

-uw telefoonnummer, die wij noteren samen met uw naam, als u ons belt;

-uw e-mailadres als u ons een e-mail stuurt;

  • via cameratoezicht in en bij ons bedrijfspand;
  • via betaallink Mollie payments, wij maken gebruik van Mollie’s diensten als betaaldienstverlener en uw gegevens worden in die context met Mollie gedeeld.

 

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor verschillende doeleinden:

  • Uw persoonsgegevens worden -  voor zover noodzakelijk en relevant – door ons opgeslagen en verwerkt voor het uitvoeren van de benodigde onderhoud, voor het kunnen opvragen van technische informatie aangaande uw voertuig, voor het contact met de schade expert, voor het bijhouden van uw autohistorie, voor de administratieve afhandeling van het verrichtte werk.
  • Als u ons heeft verzocht of toestemming heeft gegeven om door ons te worden geïnformeerd over technische informatie over uw voertuig, de APK vervaldatum van uw voertuig, het bandenwisselmoment en acties van ons of landelijke acties van Bosch. Deze persoonsgegevens bewaren wij totdat u zich weer afmeldt voor deze diensten. Afmelding kan via de link die onderaan een nieuwsbrief of acties staat of als u dat op andere wijze aan ons kenbaar maakt.
  • Het cameratoezicht door zichtbare camera’s in en aan ons pand is er uitsluitend voor de veiligheid van u, uw voertuig, uw gegevens en onze medewerkers. De camerabeelden worden gedurende een korte periode bewaard.
  • Persoonsgegevens die door u of door derden aan ons zijn verstrekt vanwege uw sollicitatie bij BCS van Gils worden uitsluitend voor dat doel verwerkt. Wij bewaren deze gegevens niet langer dan de sollicitatieprocedure. Bij dienstverband gelden wettelijke bewaartermijnen.

 

We verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we van tevoren uw toestemming hebben  verkregen voor verwerking voor andere doeleinden.

 

Gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u altijd intrekken door ons een e-mail te sturen (info@bcsvangils.nl).